Prof. Dr Jann Smeitink (Radboud UMC) en Khondrion maakten onlangs bekend dat de werving van patiënten voor het Fase 2 onderzoek is voltooid.  De volwassen patiënten die meewerken aan dit onderzoek zijn zorgvuldig gekozen. Deze dienen qua klachten vergelijkbaar te zijn om de patiënten tijdens het onderzoek ook goed te vergelijken.

Het potentiële medicijn wordt in deze studie getest op deze patiënten met de ziekte MELAS / MIDD en gemengde mitochondriale syndromen.

Bij de klinische trials gaat het om het testen van het potentieel medicijn – KH176 – op mensen.

In fase 2 van het klinische onderzoek wordt de werkzaamheid (effect op ziekte), veiligheid, bijwerkingen en optimale dosis van de het potentieel medicijn voor het eerst onderzocht bij een groep van 20 patiënten. Deze patiënten zullen tweemaal daags een dosering van 100 mg  KH176 toegediend krijgen in de vorm van een drankje. Dit is een vergelijkend onderzoek, waarbij de patiënten dubbel blind kruislings het potentiële medicijn en het placebo (nep medicijn) krijgen. 

De aanvang van de behandeling is over ongeveer 4 weken en wordt begeleid door dr. Mirian Janssen (afdeling Interne Geneeskunde-Metabole Ziekten van de Radboud centrum voor mitochondriële geneeskunde aan de Radboudumc, Nijmegen).

Khondrion verwacht de resultaten van de fase 2 klinische studie medio 2017.

Meer informatie over de door de Stichting Join4Energy gefinancierde onderzoeken vind je hier.