De stichtingen Ride4Kids, TimFoundation en Join4Energy hebben recent besloten voor het jaar 2022 opnieuw een grote bijdrage te doen aan het onderzoek van Khondrion naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten.
In een recent overleg heeft professor Smeitink de drie betrokken stichtingen op de hoogte gesteld van de vorderingen in het onderzoek. Mede dankzij de gedreven inzet van professor Smeitink en zijn team lopen er nu verschillende onderzoeken naar de werkzaamheid van het middel Sonlicromanol, het beoogde medicijn. De berichten geven reden tot hoop, maar er moet nog erg veel werk verzet worden (waar nog de nodige fondsen voor nodig zijn) voordat het middel echt beschikbaar komt voor patiënten. Vanuit de lopende onderzoeken wordt verwacht dat er volgend jaar belangrijke resultaten bekend zullen worden die medebepalend zijn voor de kans op succes voor het medicijn.
De bijdragen van de drie stichtingen zijn zeer essentieel om volgend jaar de noodzakelijke stappen in het onderzoek te kunnen blijven zetten. Vandaar dat besloten is om een bijdrage te verstrekken van in totaal € 450.000. Dit mooie bedrag is deels mogelijk gemaakt door een extra bijdrage vanuit de reserves van Stichting Join4Energy.
De stichtingen zijn professor Smeitink en zijn team dankbaar voor de tomeloze inzet en gedrevenheid. Ook alle dank aan iedereen die in deze lastige tijden bijgedragen heeft aan het bij elkaar brengen van middelen, waardoor deze bijdrage mogelijk is geworden.

Club van 100

Michel Boukens
Joeri Berkenbosch
Familie Wouda
Henri van der Reijken
Familie Westerink
Marit Velthuis
Lieske Koekkoek
Familie Heijenk
Peter van der Kemp
Jan en Mieke Smets
Joyce, Milou en Biënne
Hajo de Roo
Bauke Miedema
Gert Gerritsen
Sjoerd Klijn
Marjon Hurkmans
Rosmarijn Los
JMA van Esch
Kim Vollenbroek
Marga Menninga
Familie Kremer
Astrid Dijkstra
Bart Lavrijsen
Marco, Lonneke en Dylan Hooymans
Familie Marinus
Mark, Lynn en Jace Kuijs
Willy Snoeck